Yurusu Aikido

   

Nishio-ryu Toho Iaido

Nr. Iaido form Level Aikido technic Chiburi  
1 Shohatto Maegiri 初発刀前切り 3 kyu 2 kyu 1 kyu - Eishin Ryu  
2 Uke nagashi 受け流し 3 kyu 2 kyu 1 kyu Ikkyo Eishin Ryu  
3 Ushirogiri 後ろ切り 3 kyu 2 kyu 1 kyu Kaitennage Eishin Ryu Video1, Video2
4 Zengogiri 前後切り     1 kyu AH. Shihonage Eishin Ryu Video1
5 Sayugiri 左右切り 3 kyu 2 kyu 1 kyu GH. shihonage Eishin Ryu Video1
6 Tsukaosae 柄押さえ   2 kyu 1 kyu GH. Nikkyo Eishin Ryu Video1, Video2
7 Tekubiosae 手首押さえ 2 kyu 1 kyu AH. Nikkyo Eishin Ryu Video1
8 Kawashizuki かわし突き 3 kyu 2 kyu 1 kyu Tsuki Sankyo Eishin Ryu Video1
9 Tsukekomi 付け込み   2 kyu 1 kyu Tsuki Kotegaeshi Katori Ryu Video1, Video2
10 Tsume 詰め   1 kyu Iriminage Katori Ryu  
11 Sanpo 三方 1 kyu Sankyo Katori Ryu  
12 Shiho 四方 1 kyu SU/YU Shihonage Suiou Ryu  
13 Nukiawase 抜き合わせ 2 kyu 1 kyu SU/YU Gokyo Suiou Ryu Video1, Video2
14 Todome とどめ   1 kyu Yonkyo Eishin Ryu  
15 Tomesuemono とめ据物 2 kyu 1 kyu - Eishin Ryu Video1

Toho Iaido gyakorlás

 

Dátum

Gyakorlat

Megjegyzés

02 2013 Január 20 - Aihanmi Shihonage Ura  
01 2013 Január 14 - 20. Gyakuhanmi Nikyo Omote

 

  Yurusu Aikido Egyesület, H-2730, Albertirsa, Virág út 3.
© 2010-2016